Här hittar ni den senaste statistiken på Vikinglotto.

Antal matematiska rader på vikinglotto är 12.271.512 rader. med andra ord.

Om man spelar en vikinglottorad,  så är chansen 1 på  12.271.512 rader att man  vinner.

Därför är statistik viktigt när man lägger sitt spel,då man får en bättre insikt, på hur aman skall lägga upp sitt spel. Jag hoppas med denna sida visa, ett  smartare sätt att tänka på, när  man skall lägga sitt spel. Trycker du också på knappaen under en statistikbox,när du vill lägga ett spel, kommer du  till Svenska spels sida och Svenska spel som då bidrar en  liten peng till Spelstatistiken.se  och för att min vilja till att  förse  er spelare, med gratis statistik på Svenska Spels utbud. Det är helt gratis att trycka på  knapparna, men det är endast när du lagt ditt spel, som spelstatistiken tilldelas sin procent. 

Tack på förhand för ditt stöd och  lycka till med ditt spelande.

Obs!Förklaringar till boxarna/statistiken, hittar ni längst ner på denna sida.

Den senaste statistiken för Vikinglotto hittar ni på denna sida.

Mycket nöje.

Testa din Vikingrad:Fyll i din rad här. Vnr1:
Vnr2:
Vnr3:
Vnr4:
Vnr5:
Vnr6:

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

1.Vinnande Vikinglottorader.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

2.Bästa Vikinglotto nummer.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

3.Två bästa vikinglottonummer.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

4.Tre bästa vikinglottonummer.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

5.Bästa vikingnummer.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

6.Diagram över senast dragna vikinglottonr.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Obs! Spelstatistiken.se tar inget ansvar för, förlorade pengar eller data.

Användandet av statistiken/informationen, på Spelstatistiken.se, sker under eget ansvar.

AB Svenska Spel äger design och copyright © på knappar, som används på Spelstatistiken.se

Avsändare för spelen på Spelstatistiken.se  är  Svenska Spel Sport & Casino AB eller AB Svenska Spel.

Obs! Endast personer som fyllt 18 år får spela på Svenska Spel Sport & Casino AB eller AB Svenska Spel.

Har du problem med ditt spelande ,ring Stödlinjen 020-81 91 00.

VikingLotto

7.Återkommande nr från föregående vinstrad.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

8.Jämna Udda i vinstrad.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

9.Jämna Udda vinstrader.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

10.Två st. block av vikinglottonr.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

11.Tre st. block av vikinglottonr.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

12.Fulltest av återkommande vikinglottorader.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto

13.Statistik på enskilda vikingnummer sedan första dragningen.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

VikingLotto


Förklaringar av statistiken på Vikinglotto. (boxarna går att expandera)


1.Vinnande Vikinglottorader.

I denna box finns alla vinnande vikinglottoraderna sedan starten av Vikinglotto 1993-03-17

och till senaste vinnande rad.


2.Bästa Vikinglotto nummer.

I denna box presenteras det bästa vikinglottonumret.


3.Två bästa vikinglottonummer.

I denna box presenteras de två bästa vikinglottonumren.


4.Tre bästa vikinglottonummer.

I denna box presenteras de tre bästa vikinglottonumren.


5.Bästa vikingnummer.

I denna box presenteras det bästa vikingnr som blivit draget.


6.Diagram över senast dragna vikinglottonr.

De senaste sex dragna vikinglottonr, visas i diagrammet som nr 0. Här kan ni följa utvecklingen,

hur länge sedan ett vikinglottonr har varit ett vinnande nr. Ex. om vikinglottonr 48 visar en

stapel på 10, så har det numret inte varit ett vinnande nummer på 10 dragningar.


7.Återkommande nr från föregående vinstrad.

Här kan man se att det kan komma flera vikinglottonr tillbaka då och då, från föregående rad,

så denna statistik kan vara värdefull för sitt spelande.


8.Jämna Udda i vinstrad.

Om man skulle ha 2 hinkar, vilka man skulle kasta 6 bollar i, så ser man att det inte brukar

gå jämnt eller udda upp. ex: Antingen blir det 2 jämna och 4 udda eller 4 jämna och 2 udda

m.m. Något att hålla koll på, i vikinglotto.


9.Jämna Udda vinstrader.

I denna box ser man att det kan komma 6 vinnande nummer som är Jämna eller udda.

En vinnande rad kan också ha 5 udda 1 jämn, 2 udda 6 jämna osv.

Set kan vara en vinnande statistik att följa, då sådana här rader reducerar antalet rader som kan vinna.


10.Två st. block av vikinglottonr.

Om man delar upp, dom 48 vikinglottonumren i 2  block 1-24 och 25-48, så kan man se

hur vinnarnumren fördelar sig från de vinnande raderna.


11.Tre st. block av vikinglottonr.

Om man delar upp, dom 48 vikinglottonumren på tre block 1-16, 17-32 och 33-48, så kan man se hur vikinglottonumren fördelar sig på tre block, från de vinnande raderna.


12.Fulltest av återkommande vikinglottorader.

Här kan ni följa om det kommit tillbaka någon vinnande rad med samma vikinglottonr igen.

Slutsats.För att få 6 rätt på vikinglotto så säger denna statistik att det med stor sannolikhet,

ingen idé, att spela några gamla vinnande rader,men ett varningens ord.

I spel kan man inte till 100% veta detta, men statistiskt sätt, verkar det ha betydelse.


13.Statistik på enskilda vikingnummer sedan första dragningen.

I denna box kan man kolla statistik på enskilda vikingnummer.


Lycka till med statistiken och spelandet.

Mvh/Spelstatistiken.se

Copyright © Spelstatistiken.se

Obs! Spelstatistiken.se tar inget ansvar för, förlorade pengar eller data.

Användandet av statistiken/informationen, på Spelstatistiken.se, sker under eget ansvar

AB Svenska Spel äger design och copyright © på knappar, som används på Spelstatistiken.se

Avsändare för spelen på Spelstatistiken.se  är  Svenska Spel Sport & Casino AB eller AB Svenska Spel.

Obs! Endast personer som fyllt 18 år får spela på Svenska Spel Sport & Casino AB eller AB Svenska Spel.

Har du problem med ditt spelande ,ring Stödlinjen 020-81 91 00.

Copyright © Spelstatistiken.se