Keno startade med 20 nummer dragna av 70 nummer 1997-10-27, från rad 1763.

Mellan 1992-03-18--1997-10-26 Ändrade Svenska Spel Keno,från 1-60 kenonummer till 1-70 kenonummer.

Detta medförde också högre vinstsummor från 250000 kr, till  idag Keno 11 5.000000 och med

Kung Keno 15.000000 kr.

Keno är ett annorlunda Lotteri än Lotto.  Radskillnaden är enorm. ex:Antal matematiska rader på Keno8 är

    9440.350.920 kenorader.Därför är blockspel ett måste, om man inte vill lita på turen till 100%.

Keno dras varje dag och med 20 nummer.Vinst nivåerna ligger mellan 1 nr-11 nr.

Det dras 20 nummer är en klar fördel då man kan vinna 20 miljoner på ca: hälften av numrena som dras.

Skillnaden på Lottostatistiken och Kenostatistiken är att här återkommer Kenorader oftare än på Lotto.

Att spela helt utan någon strategi på Keno, då man ha 100% tur, men om man spelar block udda eller jämna, reducerar man turen avsevärt och kan använda kaosteorin på ett matematiskt sätt.

Skall sägas att, all statistik ger inte vinnarfördel utan visar istället hur man inte borde spela. Ta t.ex. Måltipset där man kan utnyttja att det kommer matchnummer tillbaka på återkommande matchnr. På keno visar det sig istället, att det kommer för få bollar tillbaka på återkommande bollar,så det är till fördel här att inte spela på återkommande.

Om man tittar på blockspel på keno,kan man se att ofta i blocken 1-10, 1-20, 1-30 m.m. så återkommer för det mesta 5 kenobollar och det kan man utnyttja för sitt spel. Garantin för 7 block/20 nummer dragna blir 2, 85 bollar per dragning men, slumpen gör att det blir oftast 1 femma i något av blocken.Det passar för spel på Keno 4 till Keno 8. Tittar vi på blocken 1-14, 15-28, 29-42 m.m. så kan det komma 6-10 kenobollar. Garantin här är 4 kenobollar men samma här. Slumpen gör att det kommer ofta minst 6 kenobollar i något av blocken.Här passar enl. mig att spela Keno 8-11. Det är samma med udda och jämna kenonr. Man bör ha koll, så man inte spelar en rad med bara jämna eller udda kenonummer. En gång sa en kompis Erki till mig, som spelar keno, att han spelade ex: 6 kenonummer en dragning. Fick han då in 3 kenonummer av dom 6 numren han spelat, så ansåg han att dom som inte kom var säkra nummer. Han behöll de nr till nästa kenorad och fyllde på med 3 nya nr. En dag vann hann 3000:- på en spelad rad.

Keno sätter verkligen tålamodet på spel, men spelar man inte,så kan man heller inte ha chansen att vinna.


Obs!Förklaringar till boxarna/statistiken, hittar ni längst ner på denna sida.

Den senaste statistiken för Keno hittar ni på denna sida.Mycket nöje.

Testa din Kenorad: Knr01:
Knr02:
Knr03:
Knr04:
Knr05:
Knr06:
Knr07:
Knr08:
Knr09:
Knr10:
Knr11:

Keno2 Keno3 Keno4

Keno5 Keno6 Keno7

Keno8 Keno9 Keno10

Keno11

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

1.Kenorader rader sedan starten.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

1b.Kenorader (sorterade) rader sedan starten.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

2.KungKeno rader sedan starten.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

3.Bästa KungKeno nummer sedan starten.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

4.Bästa Kenonummer sedan starten.

Obs! Spelstatistiken.se tar inget ansvar för, förlorade pengar eller data.

Användandet av statistiken/informationen, på Spelstatistiken.se, sker under eget ansvar.

AB Svenska Spel äger design och copyright © på knappar, som används på Spelstatistiken.se

Avsändare för spelen på Spelstatistiken.se  är  Svenska Spel Sport & Casino AB eller AB Svenska Spel.

Obs! Endast personer som fyllt 18 år får spela på Svenska Spel Sport & Casino AB eller AB Svenska Spel.

Har du problem med ditt spelande ,ring Stödlinjen 020-81 91 00.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

5.Bästa Kenonummer med 14 dagars intervall.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

6.Bästa två Kenonummer sedan starten.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

7.Bästa två Kenonummer med 14 dagars intervall.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

8.De tre bästa Kenonummer sedan starten.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

9.De tre bästa Kenonummer med 14 dagars intervall.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

.

10.Diagram över senast dragna kenonummer.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

11.Återkommande kenonummer från föregående vinstrad.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

12.Block indelat i tio kenonummer.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

13.Block indelat på 14 kenonummer.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

14.Blockindelning med kenonummer 1-20.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

15.Blockindelning med kenonummer 1-30.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

16.Jämna och udda kenonummer sedan starten.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

17.Återkommande rader av dom 20 dragna numren på keno.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

18.Nummerologi på keno.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

19.Statistik på enskilda kenonummer sedan starten.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Copyright © Spelstatistiken.se

Keno

20. Nummer i rad.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno

21. Vertikala block.

Klicka på Svenska Spel knappen och stöd Spelstatistiken.

Keno


INFORMATION AV STATISTIKEN PÅ KENO. (boxarna går att expandera)


1 och 1b.Kenorader rader sedan starten.

I denna box finns alla vinnande kenorader sedan starten av Keno 1992-03-18 och till dagens vinnande rad.

Skall tilläggas att från kenodragning 1763, gäller 20 kenonummer utav 70 kenonummer.

Från rad 1763 baseras också statistiken på Keno.


2.KungKeno rader sedan starten.

I denna box presenteras KungKeno som blivit draget sedan Kenorad 3198 2001-10-01 med nr 63.


3.Bästa KungKeno nummer sedan starten.

I denna box presenteras det bästa KungKeno numret som blivit draget sedan starten 2001-10-01.


4.Bästa Kenonummer sedan starten.

I denna box presenteras det bästa Keno numret som blivit draget sedan starten.


5.Bästa Kenonummer med 14 dagars intervall.

I denna box presenteras det bästa Keno numret som blivit draget under 14 dagars intervall.


6.Bästa två Kenonummer sedan starten.

I denna box presenteras de 2 bästa Keno numren, tillsammans som blivit draget sedan starten.


7.Bästa två Kenonummer med 14 dagars intervall.

I denna box presenteras de 2 bästa Keno numren, tillsammans som blivit draget under 14 dagars intervall.


8.De tre bästa Kenonummer sedan starten.

I denna box presenteras de 3 bästa Keno numren, tillsammans som blivit draget sedan starten.


9.De tre bästa Kenonummer med 14 dagars intervall.

I denna box presenteras de 3 bästa Keno numren, tillsammans som blivit draget under 14 dagars intervall.


10.Diagram över senast dragna kenonummer.

De senaste 20 vinnande kenonumren, visas i diagrammet som nr 0. Här kan ni följa utvecklingen, hur länge sedan ett kenonummer har varit ett vinnande nr. Ex. om kenonr 20 visar en stapel på 7 ggr, så har det kenonumret inte varit ett vinnande nummer på 7 dragningar/dagar.


11.Återkommande kenonummer från föregående vinstrad.

Jag ser ofta, när jag följer kenostatistiken, att om jag hade spelat föregående vinnarad, så skulle jag haft ett par kenonummer rätt,men det kommer alldeles för få nr för att man skall få in en högvinst! Ändå kan denna statistik vara värdefull att följa, när man spelar med säkra kenonummer m.m.


12.Block indelat i tio kenonummer.

Om man delar upp, dom 70 kenonumren i 7  block 1-10, 11-20, 21-30,31-40, 41,50, 51-60 och 61,70, så kan man se hur kenonumren fördelar sig från den 20 dragna kenoraden.En tendens är att det nästan alltid blir 5 nummer och mer i något utav blocken! Denna statistik kan vara väredefull att följa.Garantin för /20 nummer dragna/7 block blir 2, 85 bollar per block.I denna box kan man följa detta scenario.


13.Block indelat på 14 kenonummer.

Om man delar upp, dom 70 kenonumren i 5 block 1-14, 15-28, 29-42,43-56 och 57-70, så kan man se vart kenonumren fördelar sig från den 20 dragna kenoraden.En tendens är att det nästan alltid blir 6-7-8 nummer och mer i något utav blocken! Denna statistik kan vara väredefull att följa för sitt spel.Garantin för 20 kenonummer/5 block/nummer blir 4 bollar per 20 dragna kenobollar. I denna box kan man följa detta scenario.


14.Blockindelning med kenonummer 1-20.

I denna box kollar vi hur många kenobollar av dom 20 dragna kenonumren som fördelar sig mellan 1-20.


15.Blockindelning med kenonummer 1-30.

I denna box kollar vi hur många kenobollar av dom 20 dragna kenonumren som fördelar sig mellan 1-30.


16.Jämna och udda kenonummer sedan starten.

Hur fördelar sig udda och jämna bland dom 20 dragna kenobollarna?. Denna box ger svar på detta.


17.Återkommande rader av dom 20 dragna numren på keno.

En dag undrade jag om det hade kommit någon 20 draget kenorad tillbaka.  Slutsats.Att använda dessa 20 rader är med stor sannolikhet, ingen idé, men ett varningens ord. I spel kan man inte till 100% veta detta, men statistiskt sätt, verkar det inte ha betydelse för Kenospel.


18.Nummerologi på keno.

Primtal, Triangeltal och Ymnigttal. Dessa sätt att ta fram statistiken på keno, gör det också lite mystiskt. I alla tider har folk som spelat lotter, spelat på födelsedagastal, namnsdagar, barns födelsedag m.m. Andra har spelat på dessa mystiska taluträkningar och man skall aldrig säga aldrig att någon har vunnit på dessa sätt.


19.Statistik på enskilda kenonummer sedan starten.

I denna box kan man kolla statistik på enskilda kenonummer.


20. Nummer i rad.

Hur ofta kommer nummer i rad på Keno. Att två eller tre nummer kommer ganska ofta i en kenorad, det ser man,  men visste ni att det har kommit 9 nummer i rad på keno! Dragning/Kenorad nr. 3071 visar 9 kenonummer i rad! I denna box kan ni följa utvecklingen med antal nummer i rad.


21. Vertikala block.

Istället för 10 nr. block horisontellt, kan man ju faktiskt använda 10 nr. block vertikalt.

Då Kenokupongen är kvadratisk, fungerar detta sätt bra.Här i denna box, finns statistiken.Lycka till med statistiken och spelandet.

Mvh/Spelstatistiken.se


Obs! Spelstatistiken.se tar inget ansvar för, förlorade pengar eller data.

Användandet av statistiken/informationen, på Spelstatistiken.se, sker under eget ansvar

AB Svenska Spel äger design och copyright © på knappar, som används på Spelstatistiken.se

Avsändare för spelen på Spelstatistiken.se  är  Svenska Spel Sport & Casino AB eller AB Svenska Spel.

Obs! Endast personer som fyllt 18 år får spela på Svenska Spel Sport & Casino AB eller AB Svenska Spel.

Har du problem med ditt spelande ,ring Stödlinjen 020-81 91 00.

Copyright © Spelstatistiken.se