Hämtar data från DB.
Klart...

Välkommen till Spelstatistiken.se Vikinglotto 225 websida. Mycket nöje.

Vikinglotto statistik

Bli Svenska Spel > Tur kund här
Info längre ner på websidan.

Dragningsordning Sortera rader

Beräkna

Beräkna

Beräkna

Beräkna

Beräkna Frånvaro

\ \ \ \ \

Beräkna

\ \

Beräkna

\

Beräkna

\

Beräkna

\ \ \ \ \ \ \

Beräkna

Primtal Triangeltal Ymnigttal

Info om Vikinglotto 225.

Teori:Eftersom vikinglottobollarna byts ut med jämna mellanrum(ca:3 månader) så händer det mesta tror jag mellan 1-225 vikinglottodragningar(c:a 7 månader).
Ni kan ställa in bakåt antal dragningar. ex: i välj rad boxen siffran 4 innebär statistik över fyra senaste vikinglottodragningarna etc.Exprementera med detta själva.
Här kan man laborera med statistik mellan 1 till 225 senaste dragningarna för att hitta sin statistik.Mer statistik är under utveckling.
Mycket nöje. /Spelstatistiken.se
a-k.Välj vikinglottorad mellan 1-225 bakåt i tiden.
1.De 225 senaste vikinglottodragningarna.
2.Det bästa vikinglottonumret från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna.
3.Det bästa vikingnumret numret från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna.
4.De två bästa vikinglottonumren från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna.
5.De tre bästa vikinglottonumren från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna.
6.Senaste draget vikinglottonummer:(0=draget nummer) från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna och knapp (Frånvaro) som visar vilket vikinglottonummer som har längst frånvaro just nu.
7.Block med 10 vikinglottonummer från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna visar hur vikinglottonumren fördelar sig efter varje dragning.Ett lågt värde i ett block brukar betyda i teorin, att blocket är hett, när det gäller att numren skall bli mera i nästa dragning. Ett förslag, är att titta ut två block som man väljer att spela med.
8.Block med 14 vikinglottonummer från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna visar hur vikinglottonumren fördelar sig efter varje dragning.Ett lågt värde i ett block brukar betyda i teorin, att blocket är hett, när det gäller att numren skall bli mera i nästa dragning. Ett förslag, är att titta ut ett eller två block som man väljer att spela med.
9.Block med 35 vikinglottonummer från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna visar hur vikinglottonumren fördelar sig efter varje dragning.Teori. Här skall man kanske spela i ett block då mer än 10 vikinglottonummer brukar komma i ett av blocken och hålla fast i det.
10.Jämna udda vikinglottonummer från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna visar hur vikinglottonumren fördelar sig i jämna och udda nummer. Teori: Det tycks bäst att hålla sig till ett litet överslag åt jämna eller udda vikinglottonummer för att bli en vinnare.
11.Vertikala block med vikinglottonummer från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna visar hur vikinglottonumren fördelar sig i vertikala block.
12.Bästa Primtal\Triangeltal\Ymnigttal från de 1-225 senaste vikinglottodragningarna visar hur vikinglottonumren fördelar sig. Mer info om dessa tal, finns på Google.se .
Mer statistik är under utveckling, så titta in då och då på keno 225 sidan.Spel från AB Svenska Spel.
Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020-81 91 00.
Spelalagom.se
Obs! Spelstatistiken.se tar inget ansvar för, förlorade pengar eller data.
Användandet av statistiken/informationen/Systemen, på Spelstatistiken.se, sker under eget ansvar.

Copyright © Spelstatistiken.se