Hämtar data från DB.
Klart...

Välkommen till Spelstatistiken.se Lotto 500 websida. Mycket nöje.

Lottostatistik 500 (beta)

Bli Svenska Spel > Tur kund här
Info längre ner på websidan.

Dragningsordning Sortera rader

Beräkna

Beräkna

Beräkna

Beräkna

Beräkna Frånvaro

\ \ \ \ \ \

Beräkna

\ \ \ \

Beräkna

\

Beräkna Bästa Lrad

Primtal Triangeltal Ymnigttal

Dela Lottorad

Info om Lottostatistik 500.

Lottostatistik 500 visar de senaste 500 lottoraderna från både Lördagens och Onsdagens Lotto1 och Lotto2.

Teori:Eftersom lottobollarna byts ut med jämna mellanrum(ca:3 månader) så händer det mesta tror jag mellan 1-500 lottodragningar.
Ni kan ställa in bakåt antal dragningar. ex: i välj rad boxen siffran 4 innebär statistik över fyra senaste lottodragningarna etc.Exprementera med detta själva.
Här kan man laborera med statistik mellan 1 till 500 senaste dragningarna på Lotto1/Lotto2 för att hitta sin statistik.Mer statistik är under utveckling.
Mycket nöje. /Spelstatistiken.se
a-j.Välj lottorad mellan 1-500 bakåt i tiden.
1.De 500 senaste lottodragningarna.
2.Det bästa lottonumret från de 1-500 senaste lottodragningarna.
3.Det bästa tilläggsnumret numret från de 1-500 senaste lottodragningarna.
4.De två bästa lottonumren från de 1-500 senaste lottodragningarna.
5.De tre bästa lottonumren från de 1-500 senaste lottodragningarna.
6.Senaste draget lottonummer:(0=draget nummer) från de 1-500 senaste lottodragningarna och knapp (Frånvaro) som visar vilket lottonummer som har längst frånvaro just nu.
7.Block med 7 lottonummer från de 1-500 senaste lottodragningarna visar hur lottonumren fördelar sig efter varje dragning.Ett lågt värde i ett block brukar betyda i teorin, att blocket är hett, när det gäller att numren skall bli mera i nästa dragning. Ett förslag, är att titta ut två block som man väljer att spela med.
8.Block med 5 lottonummer från de 1-500 senaste lottodragningarna visar hur lottonumren fördelar sig efter varje dragning.Ett lågt värde i ett block brukar betyda i teorin, att blocket är hett, när det gäller att numren skall bli mera i nästa dragning. Ett förslag, är att titta ut två block som man väljer att spela med.
9.Jämna udda lottonummer från de 1-500 senaste lottodragningarna visar hur lottonumren fördelar sig i jämna och udda nummer. Teori: Det tycks bäst att hålla sig till ett litet överslag åt jämna eller udda lottonummer för att bli en vinnare.
10.Bästa Primtal\Triangeltal\Ymnigttal från de 1-500 senaste lottodragningarna visar hur lottonumren fördelar sig. Mer info om dessa tal, finns på Google.se .
11.(NY)Här delar vi upp en lottorad i block, och på så sätt utesluter vi en massa matematiska rader.
Det bästa block är 2-3-2 genom tiderna och som betyder:
2 lottonummer mellan 1-12. 3 lottonummer mellan 13-24 och 2 lottonummer mellan 25-35.
I statistiken över Lotto visas också kombinationerna 7-0-0, 0-7-0, 0-0-7. Dessa kombs. är troligtvis
meningslösa att spela men, som sagt man vet aldrig, men i längden verkar 2-3-2 vara en bättre
strategi att spela.
Mer statistik är under utveckling, så titta in då och då på lottostatistik 500 sidan.Spel från AB Svenska Spel.
Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020-81 91 00.
Spelalagom.se
Obs! Spelstatistiken.se tar inget ansvar för, förlorade pengar eller data.
Användandet av statistiken/informationen/Systemen, på Spelstatistiken.se, sker under eget ansvar.

Copyright © Spelstatistiken.se