Hämtar data från DB.
Klart...

Välkommen till Spelstatistiken.se Lotto Lördag 224 websida. Mycket nöje.

Lördagens Lotto1/Lotto2 rader(beta)

Info längre ner på websidan.

Dragningsordning Sortera rader

Beräkna

Beräkna

Beräkna

Beräkna

Beräkna Frånvaro

\ \ \ \ \ \

Beräkna

\ \ \ \

Beräkna

\

Beräkna

Primtal Triangeltal Ymnigttal

.
Info om Lotto 1 2 Lördag 224.

Obs! Om websidan laddar, så hämtas de senaste lottodragningarna från Svenska Spels Server, så vänta ett par minuter för senaste lottodragningen.Om inte senaste lottodragningen visas, uppdatera websidan.

Teori:Eftersom lottobollarna byts ut med jämna mellanrum(ca:3 månader) så händer det mesta tror jag mellan 1-224 lottodragningar.
Ni kan ställa in bakåt antal dragningar. ex: i välj rad boxen siffran 4 innebär statistik över fyra senaste lottodragningarna etc.Exprementera med detta själva.
Här kan man laborera med statistik mellan 1 till 224 senaste dragningarna på Lotto1/Lotto2 för att hitta sin statistik.Mer statistik är under utveckling.
Mycket nöje. /Spelstatistiken.se
a-j.Välj lottorad mellan 1-224 bakåt i tiden.
1.De 224 senaste lottodragningarna.
2.Det bästa lottonumret från de 1-224 senaste lottodragningarna.
3.Det bästa tilläggsnumret numret från de 1-224 senaste lottodragningarna.
4.De två bästa lottonumren från de 1-224 senaste lottodragningarna.
5.De tre bästa lottonumren från de 1-224 senaste lottodragningarna.
6.Senaste draget lottonummer:(0=draget nummer) från de 1-224 senaste lottodragningarna och knapp (Frånvaro) som visar vilket lottonummer som har längst frånvaro just nu.
7.Block med 7 lottonummer från de 1-224 senaste lottodragningarna visar hur lottonumren fördelar sig efter varje dragning.Ett lågt värde i ett block brukar betyda i teorin, att blocket är hett, när det gäller att numren skall bli mera i nästa dragning. Ett förslag, är att titta ut två block som man väljer att spela med.
8.Block med 5 lottonummer från de 1-224 senaste lottodragningarna visar hur lottonumren fördelar sig efter varje dragning.Ett lågt värde i ett block brukar betyda i teorin, att blocket är hett, när det gäller att numren skall bli mera i nästa dragning. Ett förslag, är att titta ut två block som man väljer att spela med.
9.Jämna udda lottonummer från de 1-224 senaste lottodragningarna visar hur lottonumren fördelar sig i jämna och udda nummer. Teori: Det tycks bäst att hålla sig till ett litet överslag åt jämna eller udda lottonummer för att bli en vinnare.
10.Bästa Primtal\Triangeltal\Ymnigttal från de 1-224 senaste lottodragningarna visar hur lottonumren fördelar sig. Mer info om dessa tal, finns på Google.se .
Mer statistik är under utveckling, så titta in då och då på lotto 224 sidorna.Spel från AB Svenska Spel.
Åldersgräns 18 år. Stödlinjen 020-81 91 00.
Spelalagom.se
Obs! Spelstatistiken.se tar inget ansvar för, förlorade pengar eller data.
Användandet av statistiken/informationen/Systemen, på Spelstatistiken.se, sker under eget ansvar.

Copyright © Spelstatistiken.se